Soubor Zveřejněno Stáhnout
P1 ZCU základní členění území 18.09.2023 stáhnout
P2 HLV hlavní výkres 18.09.2023 stáhnout
P3 PVZ veřejně prospěšné stavby a opatření 18.09.2023 stáhnout
S1 prostorové uspořádání 18.09.2023 stáhnout
P4 technická infrastruktura 18.09.2023 stáhnout
ÚP Pomezí nad Ohří - úplné znění po změně č. 2 18.09.2023 stáhnout
O1 KOV koordinační výkres 18.09.2023 stáhnout