Soubor Zveřejněno Stáhnout
POM návrh 14.07.2022 stáhnout
POM odůvodnění 14.07.2021 stáhnout
O2 ZPF 14.07.2021 stáhnout
P1 ZCU základní členění území 14.07.2021 stáhnout
O3 širší vztahy 14.07.2021 stáhnout
P2 HLV hlavní výkres 14.07.2021 stáhnout
O1 KOV koordinační výkres 14.07.2021 stáhnout
P3 PVZ veřejně prospěšné stavby a opatření 14.07.2021 stáhnout
S1 schéma prostorového uspořádání 14.07.2021 stáhnout
P4 technická infrastruktura 14.07.2021 stáhnout