Soubor Zveřejněno Stáhnout
Údaje o vydané změně ÚP č. 2 17.10.2023 stáhnout
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 PŘÍLOHA 18.09.2023 stáhnout
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 18.09.2023 stáhnout
ZM2 O1 KOV koordinační výkres 18.09.2023 stáhnout
ZM2 O2 ZPF zábory ZPF 18.09.2023 stáhnout
ZM2 P1 ZCU základní členění území 18.09.2023 stáhnout
ZM2 P2 HLV hlavní výkres 18.09.2023 stáhnout
ZM2 P3 PVZ veřejně prospěšné stavby a opatření 18.09.2023 stáhnout
ZM2 S1 schéma prostorového uspořádání 18.09.2023 stáhnout
ZMĚNA Č. 2 ÚP 18.09.2023 stáhnout