Soubor Zveřejněno Stáhnout
POM návrh.pdf 14.07.2021 stáhnout
POM odůvodnění.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_O2 ZPF.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_P1_ZCU základní členění území.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_O1_KOV koordinační výkres.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_P2_HLV hlavní výkres.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_P3_PVZ veřejně prospěšné stavby a opatření.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_S1 schéma prostorového uspořádání.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_P4 technická infrastruktura.pdf 14.07.2021 stáhnout
538868_O3 širší vztahy.pdf 14.07.2021 stáhnout