Vyhlášky

Přehled všech vydaných platných vyhlášek

Soubor Zveřejněno Stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích v úplném znění 28.07.2021 stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 2/2019 o místních poplatcích 22.07.2021 stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích 20.12.2019 stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shroměžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2019 stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce Pomezí nad Ohří č. 1/2018 26.02.2018 stáhnout
Podmínky prodeje a pronájmu pozemků 18.08.2016 stáhnout
Vyhláška 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 04.02.2016 stáhnout
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pomezí nad Ohří 03.04.2015 stáhnout
Vyháška o ochraně nočního klidu.pdf 03.05.2013 stáhnout