Složení zastupitelstva

 

Starosta:

 

 

Místostarosta:

 

Předseda finančního výboru:

Předseda kontrolního výboru:

 

Členové:

 

 

 

Sekretariát a účetní: 

 

Ing. Radek Tlačil   

tel. 725 051 115

starosta@pomezinadohri.cz

Ing. Zdeněk Žalud  

tel. 725 052 577 

Ivana Horňáková

Ing. Helena Kudláčková

 

Anna Houtková

MUDr. Attila Šuba

Danuše Meiserová Nekudová 

 

Nikola Stehura

 

Napište nám