Historie obce

Vznik obce

Nejstarší dochovaný záznam o Pomezí nad Ohří pochází z r. 1322. Vzhledem k faktu, že se obec nalézá v původní německo-jazyčné oblasti, byla dříve známa pod německým názvem Mühlbach. Tento název v překladu znamená mlýnský potok a odkazuje k faktu, že ves byla zbudována v blízkosti ústí potoka Buchbachu vlévajícího se do Ohře. Název se v historických pramenech objevuje v různých variantách, v první písemné zmínce o obci z roku 1322 ve variantě Muelpach, roku 1370 ve variantě Mülbach, roku 1395 Mulbach, v průběhu raného novověku pak pravidelně od roku 1785 v nejpoužívanější variantě Mühlbach. Název Pomezí nad Ohří získala obec v roce 1946.

    

zdroj fotek: vojensko.cz

Ves se historicky nalézala na obchodní cestě z Chebu do Bayreuthu a od konce 15. století stoupl její význam, neboť se po odnětí Hohnebergu a Schiringu Chebu stala hraniční obcí. V roce 1575 byl v obci vybudován kameno-břidlicový lom. Měl však velmi malou výtěžnost. Nebylo pořádné těžební zařízení. Až v roce 1785 byla vybudována tzv. Kamencová továrna. Do té doby bylo těženo ročně asi 70 centů kamence. Potom se zvýšila těžba na 100 centů. Za jeden cent se platilo 17 až 22 Guldenů. Těžba stále klesala a v roce 1833 byla zcela zastavena. Kamence se používalo i jako topiva, pro jeho bohatý sirnatý obsah. Těžba byla zastavena i proto, že začala poptávka po lépe využitelném hnědém uhlí. V okolí se budovali šachty na uhlí a také v letech 1841-42 s tímto začal i Mühlbach. I v okolí obce Pirk a Liebeneck (Tůně) vznikl v roce 1850 až 1922 více než tucet dolů. Uhlí z nich však bylo velmi nekvalitní a tak i tato těžba zanikla.

Mimo tohoto průmyslu se obec profilovala jako typické zemědělské osídlení. Do 19.století je Mühlbach čistě zemědělskou obcí. V dalších obdobích pak i zde začínají domácí a ruční práce v malých dílnách.

Zřízení železnice si vynutilo rozšíření hraniční a celní služby. Obec byla vždy protnuta důležitou silnicí z Chebu do Norimberka a Frankfurtu. V roce 1900 byla pro spojení Chebu se severem zahájena stavba Markhausenského mostu. Před tím byl u obce využíván vždy brod (přes řeku Ohři). V roce 1906 byl postaven betonový obloukový mostek a v roce 1907 znovu obnoven. Na konci druhé světové války byl zničen. 

Kostel sv. Jakuba Většího

    

zdroj fotek: vojensko.cz

Jak sama obec, tak i kostel sv. Jakuba Většího jsou považovány ze jedny z nejstarších na Chebsku, nicméně dobu jejich vzniku není možné prozatím spolehlivě doložit.  K bohoslužbám není využíván. Je nicméně chráněn jako kulturní památka České republiky.

V kostele se každoročně pořádají Vánoční koncerty.

Informace o historii, interieru a exterieru kostela naleznete zde a zde.

Historie školy

Zajímavá je i historie školy. V roce 1571 založil protestantský farář školu. Na konci 18.století byla zřízena farní škola. Budova musela být v roce 1823 stržena a vyučování převedeno do soukromých domů. Konečně v roce 1847 byla postavena nová školní budova, kde probíhalo vyučování až do roku 1972, kdy byla škola pro nedostatek žáku v obci zrušena. V roce 2020 byla stržena i tato škola a na jejím místě byl postaven nový obecní úřad