Velikonoční beránek - pohádka na motivy chebské pověsti02.04.2023

https://www.pomezinadohri.cz/files/articles/13/cs/pohadkaberanek.pdf