ZDRAVOVĚDA - ZÁSADY PRVNÍ POMOCI14.04.2023

https://www.pomezinadohri.cz/files/articles/13/cs/prvnipomoc.pdf