Záhada ztracené školy

Děti dostanou zprávu, že vyhlášená škola zmizela z mapy a ony byly vybrány do role detektivů, aby ji vrátily zpět. Stezka je provede úkoly a indiciemi, které jim poradí, jak vrátit školu zpět na mapu. Stezka má 10 stanovišť a vede od kostela v Pomezí nad Ohří až na Rathsam. Přibližná délka trasy i se zpáteční cestou je cca 6 km.

Děti vstupem na stezku obdrží dopis od detektiva, který je vyzve ke spolupráci. Hlavním úkolem stezky je, aby dokázaly svoje detektivní dovednosti. Před výběrem stezky je nutno podle věku dětí vybrat vhodnou obtížnost. U těžší úrovně v některých otázkách využíváme QR kódy, takže je potřeba, aby děti měly (nebo jejich průvodce) u sebe mobil (a funkční data) se čtečkou QR kódů. V případě, že nechcete, aby děti využívaly mobily, budou tyto nápovědy pověšeny na počátku stezky u kostela. Po absolvování stezky prosíme zase vrátit do desek k dalšímu využití. Předem je nutné si zde vytisknout odpovědní kartičku, do které si děti budou zapisovat získané číslice z těch nakonec poskládají číselný kód (tužku sebou). Taky je možné vytisknout diplom pro úspěšné detektivy a omalovánky. Je zde k dispozici i pár tipů na tvoření.

Po absolvování všech stanovišť stezky děti získají tajemný číselný kód, který vloží na uvedenou webovou adresu – při správném kódu se zobrazí hláška, že je škola opět na mapě. 

Přejeme hodně zábavy - Obec Pomezí nad Ohří

Soubor Zveřejněno Stáhnout
Omalovánky 03.06.2021 stáhnout
Odpověďní kartička 03.06.2021 stáhnout
Diplom - osvědčení o úspěšném absolvování detektivní zkoušky 03.06.2021 stáhnout
Tipy na hry a tvoření 03.06.2021 stáhnout