Anketa - VÝSLEDKY03.03.2017


Vážení občané obce Pomezi nad Ohří, 

v předchozích dnech proběhla v naší obci anketa, v které se rozhodovalo o budově bývalé školy. 

Ankety se zučastnilo celkem 71 občanů. Za demolici budovy hlasovalo 63 občanů a za rekonstrukci 8 občanů. 

Posudek statika si můžete prostudovat zde. 

Zprávu z průzkumu zhodnocení budovy z hlediska možnosti rekonstrukce si můžete postudovat zde.