Anketa03.03.2017


Vážení občané obce Pomezi nad Ohří, 

v nejbližšich dnech obdržíte v poštovní schránce anketní lístek. Prosíme o jeho vyplnění a doručení zpět na obecní úřad v Pomezí nad Ohří.  

Posudek statika si můžete prostudovat zde. 

Zprávu z průzkumu zhodnocení budovy z hlediska možnosti rekonstrukce si můžete postudovat zde.