Čistění řeky Ohře19.04.2016

Poděkování


 

Dne 16. 04. 2016 se uskutečnila dobrovolnická akce "Čištění řeky Ohře", která byla registrována do celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016. 

I přestože počasí nebylo ideální, sešli se v Pomezí nad Ohří na břehu přehrady Skalka dobrovolnící a snažili se očistit břehy od predmětů, které tam nepatří. 

Poděkování patří: p. Frankovi, p. Markovi, p. Lokingové, sl. Horňákové, ml. p. Komárkovi, p. Dančovi s dětičkami, p. Tlačilovi, p. Šubě, p. Lodrovi z Chebu a p. Glazerové ze Skalné

 

PODĚKOVÁNÍ obci POMEZÍ NAD OHŘÍ za podporu dobrovolnické akce ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE od Pomezí nad Ohří do Kynšperku nad Ohří konané dne 16. 4. 2016, kdy 218 dobrovolníků sesbíralo více než 4,9 tun odpadu. 

MAS21