NÁLEZ KLÍČŮ05.06.2023


Na autobusové zastávce na Tůních se dnes našly klíče. Případný majitel si je může vyzvednout na obecním úřadu v Pomezí nad Ohří