NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT20.12.2022


Týká se pouze seniorů a domácností s nízkými příjmy. Bližší info na následujících odkazech

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

https://www.pomezinadohri.cz/files/articles/13/cs/1671526790-nzu-light-letak-a4-11-2022-web.pdf