Den otevřených dveří28.10.2015

*PRO NEZÁJEM MÍSTNÍCH OBČANŮ SE VÝLET RUŠÍ*


Dne 28. 10. 2015 má obec Pomezí nad Ohří v plánu výlet do Prahy na ​Den otevřených dveří Senátu Parlamentu, Poslanecké sněmovny a Obecního domu - přesnější info viz níže.  Zájemci o výlet se mohou hlásit na sekretariátě Obecního úřadu do 15. 10. 2015

Senát Parlamentu ČR-  dne 28.10.2015 k příležitosti státního svátku bude tradičně probíhat Den otevřených dveří Senátu, a to v čase vždy od 9:00 do 16:00. Můžete se zúčastnit komentovaných prohlídek ve Valdštejnském paláci, podíváte se do Hlavního či Jednacího sálu, kde probíhají zasedání Senátu. Bude možno navštívit Rytířskou síň, Audienční síň, Valdštejnovu pracovnu či Prezidentský salonek, a to vše s průvodcovským výkladem.

Poslanecká sněmovna -  28.10.2015 se koná den otevřených dveří v čase od 9:00 do 16:00. Průvodcovské prohlídky Vám během hodiny představí hlavní zasedací sál, jednací místnosti výborů a další prostory ve Smiřickém, Šternberském a Thunovském paláci. 

Obecní dům - v letošním roce budou opět široké veřejnosti otevřeny brány reprezentačních prostor Obecního domu. 28.10.2015 od 9:00 do 15:00 bude možno s průvodcem absolvovat prohlídkovou trasu reprezentačními sály 1. patra, zahrnující Smetanovu síň, Slovácký salonek, Salonek Boženy Němcové, Orientální salonek, Grégrový salonek, Palacký a Primátorský sál.