Informace pro rodiče dětí11.06.2015


Zveme všechny rodiče a přátelé dobré zábavy, kteří jsou ochotni se aktivně zapojit do pořádání akcí pro děti, aby dne 11.června 2015 od 15:00 hod. dorazili na Obecní úřad v Pomezí nad Ohří, kde se bude konat schůzka ohledně pořádání akce ,,Vítání prázdnin“, které se uskuteční 3.7.2015. Plánujeme tuto akci pojmout ve sportovně – zábavním duchu, a to výšlapem na Zelenou horu, kde se budou za odměnu opékat špekáčky a určitě se zde najde čas i pro nějaké nenáročné kolektivní hry, ale hlavní zábava by měla započít až při návratu do Pomezí, kde by v jedné části u Hraničné byl pro děti připraven známý ,,bobřík odvahy“. Organizačně je proto vyžadována spolupráce většího počtu lidí, nejlépe tedy Vás rodičů! Pokud budete mít zájem se podílet na organizaci (nejen) této akce, prosíme Vás, abyste se schůzky zúčastnili. Podle účasti a zájmu rodičů na schůzce se bude celá akce dále odvíjet, pokud by zájem nebyl ,,vítání prázdnin“ bude probíhat pouze jako výšlap na Zelenou horu s opékáním špekáčků. Doufáme, že při této schůzce najdeme společný zájem podílet se i na jiných akcích pro děti kolektivněji.