Poděkování13.04.2015


Diakonie Broumov děkuje občanům za štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi. Poděkování zde