Soubor Zveřejněno Stáhnout
NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚP.pdf 13.03.2023 stáhnout
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2_PŘÍLOHA.pdf 13.03.2023 stáhnout
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_O1_KOV koordinační výkres.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_P1_ZCU základní členění území.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_O2 ZPF zábory ZPF.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_P2_HLV hlavní výkres.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_P3_PVZ veřejně prospěšné stavby a opatření.pdf 13.03.2023 stáhnout
ZM2 538868_S1 schéma prostorového uspořádání.pdf 13.03.2023 stáhnout